Courses

Courses2018-05-22T14:13:05+00:00

Giải pháp Huấn luyện Đào tạo Thực tiễn

Chúng tôi cung cấp các hoạt động đào tạo InHouse may đo đến từng góc cạnh của Doanh nghiệp

Hàng ngàn Doanh nghiệp đã tham dự các Khóa Đào tạo thực tiễn cùng CFO Capital

Ms. Ngô Đỗ Phước Uyên

Phone: 028 66 701 666

Mobile: 0903 985 066

Ms. Trương Diệu Mai

Phone: 028 66 701 666

Mobile: 0938 512 399

Ms. Ngô Nguyễn Bảo Ngọc

Phone: 028 62 704 666

Mobile: 0968 79 89 39

Khóa đào tạo