Project Description

Một nhà Quản lý bắt buộc cần phải có khả năng thấu hiểu và giao tiếp hiệu quả với đội ngũ. Lý thuyết về hành vi con người thông qua DISC (công cụ trắc nghiệm tính cách – hành vi) sẽ giúp cho nhà Quản lý hiểu được căn cơ sự tiến triển hành vi và phong cách của mỗi cá nhân nhằm áp dụng vào cuộc sống bản thân và đặc biệt là ứng dụng trong quá trình quản trị nhân sự hiệu quả của tổ chức. Một cách rõ ràng, nếu chúng ta hiểu được bản thân và các đồng nghiệp có các điểm sở trường và sở đoản khác nhau từ vô thức, chúng ta sẽ dễ dàng ứng dụng vào công tác tuyển dụng, bô trí, giao việc, đào tạo và xây dựng đội nhóm dựa trên từng yêu cầu và hoàn cảnh cụ thể, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ tối ưu hoá khả năng làm việc, giao tiếp và phát triển của từng thành viên trong tổ chức. Chương trình được đúc kết thông qua kinh nghiệm thực tế của Giảng viên sẽ giúp học viên áp dụng Ngay vào công tác quản trị nhân sự hiện đại hiệu quả tại Doanh nghiệp.
Apply Today

Sau khi hoàn thành Khóa học, học viên sẽ:

 • Giúp hiểu được hành vi cá nhân của bản thân và của đồng nghiệp nhằm tối đa hoá cách thức giao tiếp, tương tác làm việc và tạo động lực trong quá trình làm việc hiệu quả;
 • Tự đánh giá hành vi của cá nhân;
 • Giao tiếp hiệu quả trong tổ chức;
 • Ứng dụng DISC trong việc tuyển dụng, giao việc và xây dựng đội nhóm;
 • Ứng dụng trong việc đào tạo và kèm cặp nhân viên;
 • Ứng dụng trong việc xây dựng đội nhóm, văn hoá doanh nghiệp.
 • Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành;
 • Giám đốc Nhân sự;
 • Trưởng phòng Nhân sự;
 • Cán bộ quản lý cấp trung;
 • Các cá nhân khác có quan tâm hoặc liên quan.

Phần I: CÔNG CỤ DISC NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

 1. Nghiên cứu Hành Vi Con người
 2. Các loại hồ sơ DISC gắn với các lớp hành vi
 3. Phong cách hành vi theo DISC
 4. Thảo luận về phong cách D
 5. Thảo luận về phong cách I
 6. Thảo luận về phong cách S
 7. Thảo luận về phong cách C
 8. Vai trò 4 tính cách DISC trong một nhóm

Phần II: ỨNG DỤNG CÔNG CỤ DISC TRONG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

 1. Ứng dụng trong tuyển dụng nhân sự
 2. Hiểu phong cách lãnh đạo
 3. Giải quyết mâu thuẫn nội bộ
 4. Ứng dụng trong tổ chức nhóm làm việc

Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62 704 666
Email: Contact@CFOCapital.vn

Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính

Apply Today

Hàng ngàn Doanh nghiệp đã tham dự các Khóa Đào tạo thực tiễn cùng CFO Capital