Kỹ Năng Thu Hồi Công Nợ

Kỹ Năng Thu Hồi Công Nợ2018-05-11T14:29:05+00:00

Project Description

Khóa đào tạo: Kỹ Năng Thu Hồi Công Nợ

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ năng cần thiết để phát triển kỹ năng hồi công nợ trong công việc kinh doanh chuyên nghiệp, vào cuối khóa học, học viên có thể

 • Hiểu được một thương vụ bán hàng thật sự thành công khi Bán được SP và thu hồi đầy đủ công nợ
 • Gia tăng sự thành công trong công việc thu hồi công nợ và vẫn giữ được quan hệ Khách hàng.

Những người đang thực hiện công việc có liên quan đến công nợ của  doanh nghiệp

 1. Định nghĩa Nợ phải thu
 2. Phân tích ISHIKAWA
 3. Áp dụng Mind Mapping khi đưa ra giải pháp cho những trường hợp Nợ khó đòi
 4. Quy trình 8 bước thu hồi công nợ khó đòi
 5. Ví dụ minh họa & chia sẽ kinh nghiệm
 6. Thái độ của người thu hồi công nợ
 7. Một số phương pháp thu hồi nợ
 8. Đàm phán trong thu nợ
 9. Thế nào là 1 cuộc Thương lượng Thu Nợ thành công
 10. Tiến trình Thương lượng
 11. Xây dựng 1 hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp
 12. Kỹ năng thuyết phục KH thanh tóan nợ
 13. Mô hình đàm phán thu hồi nợ
 14. Kỹ năng nhượng bộ trong đàm phán thu Nợ

Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62 704 666
Email: Contact@CFOCapital.vn

Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính

Hàng ngàn Doanh nghiệp đã tham dự các Khóa Đào tạo thực tiễn cùng CFO Capital

Ms. Ngô Đỗ Phước Uyên

Phone: 028 66 701 666

Mobile: 0903 985 066

Ms. Trương Diệu Mai

Phone: 028 66 701 666

Mobile: 0938 512 399

Ms. Ngô Nguyễn Bảo Ngọc

Phone: 028 62 704 666

Mobile: 0968 79 89 39

Khóa đào tạo