Project Description

Cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng khốc liệt và không thiếu những “chiêu trò” đã được đem ra sử dụng. Nhiều doanh nghiệp vì thiếu quan tâm tìm hiểu kỹ càng các khía cạnh pháp lý trong quá trình hoạt động đã phải đối diện với những rắc rối và tranh chấp kéo dài làm ảnh hưởng kết quả kinh doanh, thậm chí dẫn đến nguy cơ phá sản, bị thôn tính.

Chương trình “05 Vấn Đề Cốt Lõi về Pháp Lý Doanh Nghiệp & Kinh Doanh” do CFO Việt Nam tổ chức sẽ mang đến cho Anh/Chị cơ hội tiếp nhận trực tiếp sự chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ một trong những luật sư tranh tụng hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực hợp đồng và giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực kinh tế.

Apply Today

Qua chương trình, học viên sẽ:

Có cái nhìn toàn diện, những kiến thức cốt lõi về pháp luật, quy trình, thủ tục pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư nhằm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cổ đông.

  • Chủ Doanh nghiệp;
  • Đại diện pháp luật Thành viên Ban Giám đốc, Ban điều hành;
  • CFO, Giám đốc phòng ban;
  • Giám đốc sale & marketing, Chuyên viên bán hàng;
  • Các cá nhân khác có quan tâm.

1. Những vấn đề pháp lý về thành lập Doanh nghiệp và xin Giấy phép đầu tư (không bao gồm Thuế và Kế toán)
2. Các vấn đề pháp lý quan trọng về quan hệ nội bộ trong Công ty (Quan hệ cổ đông/ Thành viên góp vốn)
3. Các vấn đề pháp lý quan trọng về huy động vốn, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần
4. Các vấn đề pháp lý quan trọng khi xem xét Hợp đồng thương mại
5. Các vấn đề pháp lý quan trọng về Giải quyết tranh chấp

Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62 704 666
Email: Contact@CFOCapital.vn

Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính

Apply Today

Hàng ngàn Doanh nghiệp đã tham dự các Khóa Đào tạo thực tiễn cùng CFO Capital