Project Description

Doanh nghiệp nào cũng phải có nghĩa vụ đóng thuế theo pháp luật và chi phí thuế luôn luôn là một khoản chi phí mà lãnh đạo doanh nghiệp phải tập trung quan tâm, cân nhắc. Làm thế nào để có thể tiết kiệm chi phí thuế mà vẫn tuân thủ nghiêm túc các qui định của Pháp luật? đây là một thách thức đặt ra cho những cán bộ phụ trách tài chính – kế toán  trong doanh nghiệp.

Apply Today

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ được:

 • Những kinh nghiệm giải bài toán kiểm soát chi phí thông qua các tình huống thực tế và các thảo luận mở về các vướng mắc mà các doanh nghiệp đang trăn trở.
 • Cơ sở để đưa ra các quyết định hợp lý về cơ cấu chi phí thuế tối ưu.
 • Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành;
 • Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng;
 • Giám đốc bộ phận, Trưởng/ phó trưởng phòng ban chức năng;
 • Chuyên viên Tài chính, kế toán;
 • Các cá nhân khác có quan tâm.

Phần 1.  Tổng quan về lập kế hoạch thuế – tối ưu thuế phải nộp

 1. Thế nào là lập kế hoạch thuế, trốn thuế và tránh thuế
 2. Chiến lược lập kế hoạch thuế
 3. Rủi ro trong lập kế hoạch thuế

Phần 2. Tối ưu thuế trong  quá trình thành lập doanh nghiệp

 1. Thuế và các loại hình doanh nghiệp
 2. Thuế và các hình thức góp vốn đầu tư
 3. Các chi phí trước thành lập

Phần 3. Tối ưu thuế trong quá trình hoạt động doanh nghiệp

 1. Tối ưu thuế TNDN
 2. Tối ưu thuế GTGT
 3. Tối ưu các thuế khác

Phần 4. Tối ưu thuế trong quá trình tái cơ cấu

 1. Các loại hình tái cơ cấu doanh nghiệp và tác động thuế
 2. Thuế trong Sáp nhập và mua lại (M&A)

Phần 5. Tối ưu thuế thu nhập cá nhân

 1. Tối ưu thuế đối với thu nhập từ tiền lương tiền công
 2. Tối ưu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh
 3. Tối ưu thuế đối với thu nhập từ đầu tư và chuyển nhượng vố
 4. Tối ưu thuế với các thu nhập khác

Phần 6. Trao đổi, tư vấn các vướng mắc  về Thuế

Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62 704 666
Email: Contact@CFOCapital.vn

Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính

Apply Today

Hàng ngàn Doanh nghiệp đã tham dự các Khóa Đào tạo thực tiễn cùng CFO Capital