Project Description

Một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều doanh nghiệp thất bại là do năng lực quản trị tài chính còn hạn chế, đặc biệt trong việc hoạch định nguồn tài trợ dài hạn và quản trị vốn lưu động, thể hiện qua tình trạng thiếu vốn, mất tính thanh khoản. Mục tiêu của Quản lý vốn lưu động là để đảm bảo rằng công ty có thể duy trì liên tục các hoạt động của nó và có dòng tiền đủ để đáp ứng cả nợ ngắn hạn trưởng thành và các chi phí hoạt động sắp tới.

Chương trình KINH NGHIỆM QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG HIỆU QUẢ do CFO Việt Nam tổ chức sẽ giúp người tham dự nhận được những kiến thức nền tảng và kinh nghiệm thực tiễn nhằm ứng dụng vào việc quản lý hiệu quả các tài sản và các nguồn tài chính ngắn hạn.

Apply Today

Sau khi hoàn thành Khóa học, học viên sẽ:

 • Biết cách thức tổ chức quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp một cách hiệu quả.
 • Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành.
 • Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng;
 • Giám đốc bộ phận, Trưởng/phó trưởng phòng ban chức năng;
 • Chuyên viên Tài chính, kế toán;
 • Chuyên viên đầu tư.
 1. Các tỷ số tài chính liên quan đến quản lý vốn lưu động.
 2. Quản lý nguồn vốn chiến lược.
 3. Các kinh nghiệm quản lý các khoản phải thu từ khách hàng,giảm thiểu nợ xấu
 4. Quản lý khoản phải trả như thế nào cho hiệu quả.
 5. Quản lý hàng tồn kho như thế nào cho hiệu quả.
 6. Quản lý dòng tài chính như thế nào cho hiệu quả.
 7. Các dấu hiệu cảnh báo của một doanh nghiệp thiếu tiền. Các hành động bù đắp thiếu hụt tiền và ngăn chặn hiện tượng “chảy máu tiền

Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62 704 666
Email: Contact@CFOCapital.vn

Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính

Apply Today

Hàng ngàn Doanh nghiệp đã tham dự các Khóa Đào tạo thực tiễn cùng CFO Capital