Project Description

Vài năm gần đây nền kinh tế thế giới đã có nhiều biến động bất ngờ ngoài tầm dự báo của tất cả các chuyên gia hàng đầu thế giới. The Monitor, tập đoàn tư vấn hàng đầu của chiến lược gia Michael Porter đã phá sản. Tại Việt Nam, một loạt thương hiệu đã bị mua lại như Phở 24, ICP-Xmen, Bibica, Diana, Kinh Đô… Hơn 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam đã phá sản và nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với thử thách. Liệu rằng những mô hình chiến lược cũ của Fred David, Michael Porter, GE, v.v. còn áp dụng hữu hiệu cho các doanh nghiệp trong giai đoạn biến động này không?

Chuyên đề KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CHO DOANH NGHIỆP do CFO Việt Nam tổ chức sẽ giúp Anh Chị nắm được hệ thống các cam kết, quyết định, hành động áp dụng với một doanh nghiệp nhằm đạt được vị thế cạnh tranh chiến lược và tạo được Lợi nhuận trên mức trung bình trong môi trường kinh doanh đặc biệt khó khăn như hiện nay.

Apply Today

Giúp người tham dự:

  • Kiến thức cốt lõi để có thể xây dựng cho Doanh nghiệp một hướng chiến lược kinh doanh phù hợp.
  • Hiểu rõ các chiến lược tổng thể, chiến lược cấp chức năng, chiến lược cạnh tranh mà các Doanh nghiệp nên áp dụng là gì?
  • Hiểu và sử dụng được các công cụ ma trận như SWOT, IFE, EFE, BCG, GE, SPACE, QSPM… làm cơ sở xây dựng chiến lược
  • Thành viên HĐQT, HĐTV; Ban Giám đốc, Ban điều hành;
  • CFO, Giám đốc bộ phận.

Phần I: Các thuật ngữ về chiến lược

Phần II: Hệ thống chiến lược trong công ty

  • Chiến lược công ty
  • Chiến lược kinh doanh
  • Chiến lược cấp chức năng

Phần III:  Cơ sở xây dựng chiến lược và các ma trận

  • Quy trình xây dựng và quản trị chiến lược.
  • Các Ma trận SWOT, IFE, EFE, BCG, GE, SPACE, QSPM

Phần IV: Kiểm tra chiến lược

Phần V: Vai trò của quản lý tài chính trong xây dựng và quản trị chiến lược

Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62 704 666
Email: Contact@CFOCapital.vn

Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính

Apply Today

Hàng ngàn Doanh nghiệp đã tham dự các Khóa Đào tạo thực tiễn cùng CFO Capital