Project Description

Trong thời gian qua, hàng loạt các quy định về Quản lý Thuế đối với giao dịch liên kết/ chuyển giá (Transfer Pricing) được ban hành, các thay đổi cực kỳ quan trọng này đã được chính thức áp dụng nhằm Chống xói mòn cơ sở tính thuế & chuyển lợi nhuận (“BEPS”). Các nội dung mới (cụ thể là Nghị định 20 và Thông tư 41) có tác động rất lớn đến yêu cầu tuân thủ của các doanh nghiệp lớn có giao dịch liên kết đến mô hình các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty Mẹ – Con, Công ty Liên kết và đặc biệt là đến khối Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tập đoàn đa quốc gia, và đây là một trong những trọng tâm của công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm 2018.

Theo đó, các quy định đã ban hành đưa ra những yêu cầu tuân thủ khắt khe hơn cho các Doanh nghiệp đang có giao dịch liên kết. Vì vậy, các Doanh nghiệp cần nắm bắt các ảnh hưởng này và chủ động có kế hoạch tuân thủ phù hợp.

Để nắm bắt được các nội dung chính của Nghị định 20 và Thông tư 41 và lộ trình thực hiện BEPS tại Việt Nam, Doanh nghiệp cần nhanh chóng tìm câu trả lời cho các nội dung cơ bản sau:

 • Các thay đổi quan trọng nhất giữa Nghị định 20, Thông tư 41 và Thông tư 66 là gì?
 • Doanh nghiệp bị tác động như thế nào bởi Nghị định 20 và Thông tư 41?
 • Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 3 cấp bao gồm những Hồ sơ gì?
 • 4 mẫu Tờ khai giao dịch liên kết mới yêu cầu bổ sung thêm thông tin gì so với trước đây?
 • Doanh nghiệp có biết các yêu cầu thông tin trong mẫu Hồ sơ và Tờ khai mới?
 • Doanh nghiệp có biết một số quy định mới về chi phí được trừ được nêu trong Nghị định 20 và Thông tư 41?
 • Cam kết của Việt Nam về việc thực hiện lộ trình BEPS như thế nào? Nội dung nào của BEPS được thể hiện trong Nghị định 20 và Thông tư 41?
 • Doanh nghiệp bị tác động như thế nào với các nội dung mới này?
 • Doanh nghiệp sẽ bị ấn định thuế trong trường hợp nào? Làm sao để giảm thiểu rủi ro bị ấn định thuế?
 • Doanh nghiệp cần lên kế hoạch như thế nào để tuân thủ Nghị định 20 và Thông tư 41?

Việc nắm bắt không kịp thời, không đầy đủ các tác động của quy định sẽ làm gia tăng rủi ro trong việc xác định nghĩa vụ thuế phù hợp và có thể dẫn đến các khoản truy thu ngoài dự kiến khi Doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra thuế sau này (đặc biệt là thanh tra về giá chuyển nhượng đối với các giao dịch liên kết).

Với mong muốn đem đến kiến thức cập nhật mới nhất về các thay đổi, chỉ ra các tác động thuế và giải thích việc thực hiện lộ trình BEPS tại Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến các Doanh nghiệp như thế nào, tổng hợp các lưu ý không thể bỏ qua; và trình bày đến Doanh nghiệp những so sánh về ảnh hưởng thuế một cách rõ ràng và cụ thể nhất, CFO Việt Nam phối hợp cùng RSM Việt Nam hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Khoá học: “Cập Nhật Những Thay Đổi Cực Kỳ Quan Trọng Về Giao Dịch Liên Kết/ Chuyển Giá (Transfer Pricing), Và Lộ Trình Thực Hiện BEPS (Chống Xối Mòn Cơ Sở Tính Thuế & Chuyển Lợi Nhuận) Tại Việt Nam”.

Apply Today

Sau khi hoàn thành Khóa học, học viên sẽ:

 • Nhận diện được các thay đổi quan trọng giữa Nghị định 20, Thông tư 41 so với Thông tư 66
 • Nắm bắt được lộ trình thực hiện BEPS và các nội dung quan trọng được đưa vào Nghị định 20 và Thông tư 41
 • Nhận thức được các nghĩa vụ tuân thủ và rủi ro tiềm tàng trong việc thực hiện Nghị định 20 và Thông tư 41
 • Hiểu biết sâu sắc hơn về các yêu cầu được nêu trong Nghị định 20 và Thông tư 41. Từ đó, có thể đưa ra các đề xuất thuận lợi cho Doanh nghiệp và chủ động phòng ngừa các rủi ro tiềm tàng
 • Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành;
 • Giám đốc tài chính;
 • Trường phòng tài chính;
 • Giám đốc Nhân sự;
 • Trưởng phòng Nhân sự.
 • Tổng quan về quá trình hình thành khuôn khổ thuế quốc tế BEPS
 • Nội dung và các tác động cơ bản của BEPS đến tiến trình cải cách thuế quốc tế
 • Lộ trình thực hiện BEPS tại Việt Nam và kế hoạch hành động của Cơ quan thuế
 • Tổng quan về các quy định liên quan đến giao dịch liên kết tại Việt Nam
 • Phân tích sâu hơn về giao dịch liên kết và cách thức quản lý rủi ro
 • Tóm tắt những thay đổi quan trọng trong Nghị định 20 và các nội dung BEPS được triển khai, bao gồm:
 • Mở rộng khái niệm giao dịch liên kết
 • Định nghĩa lại các mối quan hệ liên kết
 • 4 mẫu Tờ khai giao dịch liên kết
 • Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết 3 cấp
 • Điều kiện được trừ của một số giao dịch liên kết đặc thù
 • Miễn trừ về thông tin trên mẫu Tờ khai và Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết
 • Nguyên tắc bản chất quyết định hình thức
 • Nguồn dữ liệu Cơ quan thuế
 • Các biện pháp và kiến nghị đến Doanh nghiệp để quản lý và phòng ngừa rủi ro về thuế hiệu quả hơn
 • Thông tư 41 hướng dẫn một số điều tại Nghị định 20

Thời gian: 8h30 – 16h30 ngày 24/04/2018
Địa điểm: Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng có hạn: Vui lòng click vào Nút Đăng ký để giữ chỗ
TIẾT KIỆM 1.000.000đ nếu đóng phí trước 20/04/2018, giảm thêm 10% đối với nhóm từ 03 học viên

Điện thoại: 028 62 704 666
Hotline:
 0902 998 382 (Ms Vân) | 0938 248 621 (Ms. Ngọc Oanh)
Email:  Oanh.Quach@CFOCapital.com.vn

Email: Van.Pham@CFOCapital.com.vn

Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính

Apply Today

Hàng ngàn Doanh nghiệp đã tham dự các Khóa Đào tạo thực tiễn cùng CFO Capital