Project Description

Bên cạnh Tài chính, Con người là một trong những yếu tố chủ chốt quyến định đến sự thành bại của doanh nghiệp, để có được một đội ngũ nhân lực đủ tâm, đủ tầm để thực hiện hoá các chiến lược kinh doanh luôn là nỗi trăn trở của bất kỳ lãnh đạo doanh nghiệp nào.

Trong tiến trình xây dựng đội ngũ nhân lực hiệu quả cho doanh nghiệp, việc tìm kiếm, sàng lọc, phân loại, đánh giá ứng viên trong quá trình tuyển dụng luôn là thách thức cho bất kỳ đội ngũ làm công tác nhân sự nào.

Apply Today

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng:

 • Nắm rõ mục đích và vai trò quan trọng của một hệ thống tuyển dụng đúng đối tượng;
 • Thiết lập được Quy trình/hệ thống tuyển dụng hiệu quả;
 • Sàng lọc đúng ứng viên phù hợp cho từng đối tượng;
 • Xác lập tiêu chuẩn năng lực cho vị trí tuyển dụng;
 • Xây dựng Ma trận phỏng vấn đánh giá;
 • Áp dụng mô hình STAR để phỏng vấn thu thập thông tin ứng viên;
 • Đánh giá năng lực, đánh giá hiệu quả và xếp loại ứng viên;
 • Tổ chức phỏng vấn tuyển dụng hiệu quả.
 • Hội đồng quản trị;
 • Ban Giám đốc;
 • Ban điều hành;
 • Giám đốc tài chính;
 • Giám đốc Nhân sự;
 • Trưởng phòng Nhân sự;
 • Các cá nhân khác có quan tâm.

Phần 1: Phỏng vấn tuyển dụng theo mục tiêu

 • Hệ thống tuyển dụng hiệu quả;
 • Phân tích công việc trên Job description;
 • Thực hành nhóm;
 • Năng lực của ứng viên;
 • Sàng lọc thông tin ứng viên;
 • Thực hành nhóm;
 • Cách thu thập thông tin ứng viên;
 • Phân tích và đánh giá năng lực ứng viên;
 • Thực hành.

Phần 2: Mô hình phỏng vấn tuyển dụng STAR

 • Cách đặt câu hỏi theo STAR;
 • Cách đặt thu thập thông tin hiệu quả;
 • Thực hành thu thập STAR;
 • Đánh giá Động lực của ứng viên.

Phần 3: Thực hành tổ chức phỏng vấn tuyển dụng

 • Các bước thực hiện;
 • Thực hiện phỏng vấn nhóm;
 • Phỏng vấn hội đồng;
 • Phỏng vấn mô phỏng;
 • Kết thúc buổi phỏng vấn;
 • Thực hành nhóm;
 • Phân tích và đánh giá ứng viên.

Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62 704 666
Email: Contact@CFOCapital.vn

Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính

Apply Today

Hàng ngàn Doanh nghiệp đã tham dự các Khóa Đào tạo thực tiễn cùng CFO Capital