Home-backup2018-04-15T03:05:09+07:00

Giải pháp Huấn luyện Đào tạo Thực tiễn

Chúng tôi cung cấp các hoạt động đào tạo Public & InHouse may đo đến từng góc cạnh của Doanh nghiệp

TẠI SAO LỰA CHỌN CFO CAPITAL

Sứ mệnh của CFO Capital nhằm nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp thông qua các hoạt động đào tạo & huấn luyện thực tiễn.

CFO Capital thấu hiểu rằng, đội ngũ giảng viên được “tuyển chọn khắt khe” là yếu tố chủ chốt nhằm triển khai dịch vụ hiệu quả nhất dựa trên nền tảng ứng dụng ngay vào thực tiễn cho doanh nghiệp, tiêu chí lựa chọn giảng viên của CFO Capital:

  • Có kinh nghiệm chuyên sâu với chuyên đề giảng dạy;
  • Có kinh nghiệm giảng dạy cho các tập đoàn/ tổng công ty lớn;
  • Nắm giữ vị trí cấp cao tại các công ty lớn/ tập đoàn đa quốc gia;
  • Phương pháp giảng dạy hiện đại, lôi cuốn và sinh động;
  • Chú trọng chia sẻ kinh nghiệm thực tế.
  • Sẵn sàng hỗ trợ tư vấn triển khai cho doanh nghiệp

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HÀNG ĐẦU

Avada University is devoted to excellence in teaching, learning, and research, and developing leaders in many disciplines who make a difference globally.

  • International focus – our students come from across the globe

  • Residential courses – we encourage learning and growth

  • People not profits – education is a right not a privilege

If you prefer to study in your own time and at your own speed then one of our e-learning packages may be right up your street.

OUR VALUES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

COURSES

EVENTS

LATEST NEWS

Today’s University News

Covering topics from classes to politics and student organization events.

Hàng ngàn Doanh nghiệp đã tham dự các Khóa Đào tạo thực tiễn cùng CFO Capital

Go to Top