Project Description

Nhanh chóng nắm bắt các quy định thuế phức tạp, cập nhật các xử lý thuế mới, quản trị tốt rủi ro về thuế và lên kế hoạch sớm về thuế luôn là yêu cầu lớn của Bộ phận Kế toán – Tài chính và của Ban Giám đốc Doanh nghiệp.

Việc nắm bắt không kịp thời, không đầy đủ các thay đổi về thuế, không hiểu biết các nội dung cơ bản về thanh tra, kiểm tra thuế sẽ làm gia tăng rủi ro về thuế, dẫn đến các khoản truy thu ngoài dự kiến khi Doanh nghiệp bị kiểm tra, thanh tra thuế sau này; đồng thời làm giảm, thậm chí mất cơ hội để tiết kiệm thuế cho Doanh nghiệp.

Với mong muốn đem đến kiến thức cập nhật mới nhất về các thay đổi trong quy định thuế, giúp Doanh nghiệp nhận diện được các rủi ro thường xảy ra trong quá trình kiểm tra – thanh tra thuế và trình bày đến Doanh nghiệp phương pháp hoạch định thuế để hạn chế các rủi ro và tận dụng cơ hội tiết kiệm thuế, CFO Việt Nam hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp Khoá học “ Kỹ năng cần thiết để nhận diện và khắc phục rủi ro trong thanh tra kiểm tra và lập kế hoạch thuế”.

Apply Today

Sau khi hoàn thành Khóa học, học viên sẽ:

 • Nắm bắt quy trình cần biết trong kiểm tra – thanh tra thuế
 • Nhận diện được các rủi ro thường xảy ra trong quá trình kiểm tra – thanh tra thuế
 • Nắm bắt nội dung về khiếu nại, khởi kiện, quyền của người nộp thuế trong khiếu nại
 • Biết được các công việc cần chuẩn bị để giảm thiểu rủi ro bị truy thu và xử phạt thuế
 • Nhận diện được các rủi ro phổ biến về thuế TNDN, TNCN, GTGT, hóa đơn chứng từ…và cập nhật các thay đổi gần nhất về các loại thuế này
 • Lập kế hoạch thuế phù hợp và hiệu quả nhằm tối ưu số thuế phải nộp theo thực tiễn của Doanh nghiệp
 • Trao đổi và nhận được sự tư vấn trực tiếp của Giảng viên
 • Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban Giám đốc, Ban điều hành.
 • Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng;
 • Chuyên viên Tài chính, kế toán;
 • Các cá nhận khác có quan tâm.

Phần I – Nhận diện và khắc phục rủi ro trong thanh tra kiểm tra thuế

1. Nắm bắt những nội dung Doanh nghiệp cần biết trong kiểm tra – thanh tra thuế

2. Hiểu biết chung về kiểm tra – thanh tra thuế

3. Các lưu ý về trình tự thời gian trong kiểm tra – thanh tra

4. Làm việc hiệu quả với Cơ quan thuế

5. Chuẩn bị khi Cơ quan thuế làm việc trực tiếp tại Doanh nghiệp

6. Rủi ro thường xảy ra khi kiểm tra – thanh tra thuế

 • Các rủi ro thường gặp về thuế TNDN
 • Các rủi ro thường gặp về thuế GTGT
 • Các rủi ro thường gặp về thuế TNCN
 • Các rủi ro thường gặp về hoá đơn, chứng từ
 • Cập nhật các thay đổi mới nhất về thuế

Phần II – Lập kế hoạch thuế

1. Phân biệt “Trốn thuế”, “Tránh thuế” và “Hoạch định thuế”

2. Cơ sở để Hoạch định thuế

3. Phương pháp Hoạch định thuế

 • Tận dụng các ưu thế về Không gian
 • Tận dụng các ưu thế về Thời gian
 • Tận dụng các ưu thế về Tái cấu trúc DN
 • Tận dụng các ưu thế về Hiệp định quốc tế
 • Tận dụng các ưu thế về Cơ cấu lại các hoạt động hiện tại của DN
 • Lưu ý các hạn chế về hoạch định thuế
 • Thảo luận thực tiễn về hoạch định thuế
 • Hoạch định thuế TNDN
 • Hoạch định thuế TNCN
 • Hoạch định thuế NTNN
 • Hoạch định thuế GTGT
 • Hoạch định thuế XNK

Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62 704 666
Email: Contact@CFOCapital.vn

Chứng nhận hoàn thành Khóa học được cấp bởi CFO Việt Nam Một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các Giám đốc Tài chính

Apply Today

Hàng ngàn Doanh nghiệp đã tham dự các Khóa Đào tạo thực tiễn cùng CFO Capital