Chắc hẳn mỗi người chúng ta, ai cũng đều từng tức giận…

 

THANH TRÚC