24/09/2019 08:30 - 25/09/2019 16:30

Theo kết quả đánh giá thì “BSC & KPI” (Balanced Score Cards & Key performance Indicators) là một trong những công cụ quản trị hiệu quả nhấthiện nay trên thế giới. Theo Vietnam Report trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam đã có 7% đơn vị đã áp dụng và 36% đang có kế hoạch áp dụng BSC.

Tuy nhiên để nắm bắt một cách toàn diện và phương pháp triển khai thực tiễn cũng như những khó khăn và thuận lợi là điều không dễ dàng đối với các doanh nghiệp.

Xuất phát từ những nhu cầu trên, CFO Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo đặc biệt về Quản trị Hiệu Quả hoạt động theo BSC & KPI, qua đó giúp cho các doanh nghiệp hiểu sâu hơn về quy trình triển khai hoàn chỉnh, đồng thời tiếp nhận những phương pháp đã ứng dụng thành công trên thực tế để áp dụng ngay vào doanh nghiệp của mình.